Wedding in mountains / Poroka na Kekčevi domačiji

No tole pa je bila  definitivno ena izmed porok, ki imajo posebno mesto v najinem spominu. Prvič zato ker je bila to poroka najinih dveh dragih prijateljev, drugič pa zato, ker je bila poroka zelo “fotografsko” zaznamovana. Naj razložim. Daša in Grega sta ravno tako “super uspešna” poročna fotografa www.zarocena.si je naslov, kjer se v to lahko prepričate. Drugič zato, ker smo bili na tej poroki namreč kar trije poročni fotografi. Dogovor je bil sledeč. Uradni fotograf poroke bo Aljoša Videtič, še eden izmed top slovenskih, ma kaj slovenskih, top svetovnih poročnih fotografov, jaz in Nataša pa naj bi uživala kot gosta. No Nataša se je dogovora držala, mene pa so prsti tako močno srbeli, da enostavno nisem zdržal in sem  moral zabeležiti ta čudoviti dogodek, skozi svoje fotografske oči. Tako sem si lahko privoščil malo več “svobode” in se izdatno izživljal s takrat ravno na novo pridobljenim TS objektivom.

Sedaj pa še nekaj več o sami poroki. Zakaj je ta poroka zame nekaj posebnega. Zato, ker je dokaz, da čudovito poroko lahko organiziraš v pičlih dveh tednih (samo dobri fotografi so takrat že najbrž zasedeni haha:)). Zato ker je dokaz da bistvo poroke ni v tisoč in enem detajlu pač pa v “energiji” in ljudeh. Zato, ker naj bi bila poroka poklon ljubezni in ta poroka je to res bila.

In tako smo se zbrali v čarobnem ambientu Kekčeve domačije sedaj že davnega septembra 2009 in neskončno uživali. O Kekčevi domačiji lahko rečem samo eno… “top”…tako, da toplo priporočam vsem tistim, ki si želijo nekaj več oz. nekaj z “dušo”.  Še nekaj je kar si zasluži nekaj besed. Trio Kranjc…enostavno dbest bend:).

Well this was definitely one of the weddings, which have a special place in our memory. Firstly because it was a marriage of our two dear friends, and secondly because the marriage is “photographic” marked. Let me explain. Dasha and Greg are just as “super successful” wedding photographers www.zarocena.si is the address where you can check into this. Secondly, because we were at this wedding no less than three wedding photographers. The agreement was as follows. Official wedding photographer will be Aljoša Videtič, one of the top slovenian, actually the world’s top wedding photographers, and Natasha and I would enjoyed as a guest. Natasha was good with the agreement,  but for me it was impossible to only be guest, so  I had to record this wonderful event, through my photographic eye. That’s why I could afford myself a little more “freedom” and so I extensively played with a new TS lens.

Now something more about the wedding. Why is this wedding something special for me. Because it’s proof that you can organize a wonderful wedding in just two weeks (only good photographers have probably already busy at that time haha:)). Because there is evidence that the essence of marriage is not in a thousand and one detail but in “energy” and people that surround you that day. Therefore, because the wedding should be a tribute of love and this wedding that definitely was.

And so we come together in a magical atmosphere of “Kekec house” , back in September 2009 and enjoy beyond words. About Kekec house, I can say only one … “top” … so I recommend to all those who want something more … something with a ‘soul’. One more thing is what deserves a few words. Trio Kranjc …simply “the best” band:).